Avís legal del servei d’assegurances

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el present website és propietat de Calcula Preus SL, amb CIF B65190704, amb domicili social en C / Gonçal Masó Golferichs, 6, CP 08440 de Cardedeu.

1. SERVEI D’AUXILIAR EXTERN D’UNA CORREDORIA
Aquest servei és prestat en qualitat d’auxiliar extern de la Corredoria Proyectos y Seguros S.A. en virtut de l’art. 8 de la Llei 26/2006 de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Sota aquest acord es presenta informació facilitada per la Corredoria.

2. Les dades de la corredoria són els següents:
PROYECTOS Y SEGUROS, CORREDURIA DE SEGUROS S.A. Domicili social: C / Badajoz, 35 Móstoles – 28931 Madrid. Telèfon: 902.585.269.
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 333, Foli 66, Inscripció 1ª, Full 64257 / CIF. A78097177. Inscrita en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb data 15 de Setembre de 1993 amb clau d’inscripció J0067.
Disposa d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord Llei 26/2006 del 17 de juliol.
A la pàgina web de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (https://www.dgsfp.meh.es/Mediadores/PUICCAA.asp) podrà comprovar la vigència de l’autorització administrativa per a actuar com a corredoria (Clau d’Inscripció registre J0067)

3. Independència Professional
La Corredoria exerceix la seva activitat lliure de vincles que suposin afecció respecte a cap entitat asseguradora. En aquest sentit, ofereix assessorament independent, professional i imparcial adequant-los a les necessitats dels usuaris. L’oferta que ens pugui sol·licitar i / o presentem és el resultat de l’assessorament independent i objectiu prestat per aquesta Corredoria qui, entre assegurances del mateix tipus de diferents entitats asseguradores, ha proposat el que, segons el seu criteri professional, millor s’adapta a les necessitats del sol·licitant, tenint en compte tant la informació aportada per aquest com una experiència de més de 20 anys en el mercat.

4. Servei d’atenció i defensa al client
D’acord amb la legislació vigent, aquesta Corredoria disposa d’un servei extern d’Atenció al Client, que resoldrà les seves queixes i reclamacions en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la seva presentació – Vigo (Pontevedra)). Tel: 986.485.228 Fax: 986.485.653 E-mail: atencioncliente@inade.org Web: www.inade.org

5. Normativa de protecció de dades
De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Calcula Preus SL titular de la present pàgina web, li comunica que les dades facilitades per vostè a través del present lloc web, seran incorporades en els fitxers de caràcter personal:

1.) Fitxer de titularitat. Calcula Preus SL amb CIF B65190704 i domicili social al carrer Gonçal Masó Golferichs, 6 CP 08440 de Cardedeu, amb la finalitat de gestionar / tramitar el sol·licitat per vostè en el formulari de recollida de dades corresponent. L’Usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar les dades de caràcter personal o oposar-se al tractament dels mateixos, mitjançant correu electrònic dirigit a info@calculatuseguro.com.

2.) Fitxer de titularitat de la corredoria d’assegurances PROYECTOS Y SEGUROS S.A. amb domicili social al número 35 del carrer Badajoz (Madrid C.P. 28931) i CIF A78097177, que contindrà les dades recollides en el formulari, amb la finalitat de dur a terme la tasca d’assessorament i oferiment de productes d’assegurances. L’acceptació d’aquesta política de privacitat suposarà l’autorització expressa perquè Proyectos y Seguros S.A, contacti telefònicament i / o mitjançant correu electrònic amb la finalitat anteriorment descrita.
Proyectos y Seguros S.A amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació d’assegurances de facilitar a les entitats asseguradores les seves dades, d’acord amb l’article 63 de la Llei de Mediació d’Assegurances i Reassegurances privats.
Pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que la normativa sobre protecció de dades li atorguen quant afectat, enviant-nos un correu electrònic a lopd@proyectosyseguros.com o enviant-nos una sol·licitud per escrit a C / Badajoz 35, 28931- Móstoles (Madrid).
Proyectos y Seguros, SA, disposa de clau d’inscripció J0067 a la DGSFP, assegurança de responsabilitat civil i altres garanties de conformitat amb Llei 26/2006 de 17 de juliol de mediació d’assegurances i reassegurances privades.